Disclaimer


Disclaimer voor ruudlinders.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van ruudlinders.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door AEOLUS. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AEOLUS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AEOLUS.

Geen garantie op juistheid.

Cookies
Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde cookies. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit op uw computer blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ruudlinders.nl op deze pagina.

//