Welkom bij AEOLUS


Evenals in de Griekse mythologie speelt tegenwind nog steeds een belangrijke rol. Veel organisaties hebben er dagelijks mee te maken. Zowel consumentengedrag als de omgeving waarin organisaties zich bevinden veranderen in een razend tempo. In dit steeds complexer wordend speelveld is het bijbenen van deze veranderingen voor organisaties een enorme opgave. Zij zullen voortdurend nieuwe posities moeten innemen  en een passend antwoord moeten formuleren en uitdragen. Niet elke organisatie is hiervoor goed uitgerust. De praktijk leert ons dat medewerkers lang vasthouden aan tradities, vaste structuren en ritmiek.

AEOLUS is als een frisse wind, die daar verandering in kan aanbrengen en organisaties en medewerkers in beweging kan brengen.

Ik richt me met name op de volgende organisaties:
- Zorg
- Onderwijs
- Zakelijke dienstverlening

Ik bied u o.a. begeleiding aan op het gebied van herpositionering, maar ook voor een betere profilering. bent u bij mij aan het juiste adres. Naast de materialen bied ik u tevens tijdelijke hands-on ondersteuning aan.

Ruud Linders


Is een senior marketeer met een lange staat van dienst bij een landelijke verzekeraar;
Is een zeer ervaren manager die met succes leiding heeft gegeven aan tal van medewerkers op zowel commerciële als administratieve afdelingen.

Ruud groeide op in Noord-Brabant, maar voelt zich mede dankzij zijn Zeeuwse echtgenote en het feit dat hij jarenlang in Zeeland heeft gewoond toch meer Zeeuw dan Brabander. Hij kijkt net als hen even de kat uit de boom, maar gaat daarna recht op zijn doel af. Geen uitdaging is te groot en Ruud is pas tevreden als het doel is bereikt. De Zeeuwse lijfspreuk "luctor et emergo" of wel "ik worstel en kom boven" zou op zijn lijf geschreven kunnen zijn. Sinds 18 jaar woont Ruud in Drenthe en is hij werkzaam geweest in respectievelijk Drenthe, Overijssel en Friesland, maar de nuchtere noorderlingen hebben tot op heden zijn ware inborst niet kunnen veranderen.

Wat Ruud kan en doet ?
Ruud is een sparringpartner, een critical friend die altijd een extra laag wil aanbrengen. Hij houdt er niet van om op de winkel te passen. Hij is een verandermanager die teams weer terug in hun kracht zet. Op marketinggebied wil Ruud (her)positioneren en profileren. Hij kiest vaak voor onorthodoxe oplossingen met maar 1 doel voor ogen, namelijk resultaat. De ene keer resultaat op financieel gebied, de andere keer resultaat op beleving. Ruud stelt vragen, maar hij houdt het niet bij praten. Realisatiekracht is zijn onderscheidende waarde. Met zijn lef, energie en enthousiasme weet hij steevast zijn interne en externe doelgroep te bereiken. Hij speelt snel, slim en op een verfrissende wijze in op nieuwe ontwikkelingen. Hij neemt organisaties en  medewerkers hierin mee en geeft hen nieuwe energie en vertrouwen in de toekomst.

Heeft u behoefte aan een frisse marketingblik of een tijdelijke verandermanager en wilt u met Ruud kennismaken, neem dan contact op.

AEOLUS werkt nauw samen met een toonaangevend Fries marketing-en communicatiebureau, waardoor er bij grotere projecten gemakkelijk kan worden opgeschaald.

Marketingexpertise


Of u nu een zorgorganisatie of een onderwijsinstelling leidt of wellicht een zakelijk dienstverlener bent; u zult altijd te maken krijgen met branche specifieke uitdagingen. Ontwikkelingen in de samenleving, wisselend consumentengedrag en de politiek maken dat de context steeds complexer wordt. Maar ook over medewerkers die wellicht vastzitten in het verleden en anders acteren dan hetgeen uw patiënten, leerlingen of cliënten vragen.

Samen met u ga ik op zoek naar waar uw organisatie voor staat, wat haar sterktes en zwaktes zijn en haar onderscheidende waarden en waarom zij al jaren doet wat zij doet. Uitkomst is een helder en bondig praktijk/bedrijfsprofiel. Met dit document in de hand kunt u zowel uw externe als interne communicatie sterk verbeteren.

Enkele vragen die van mij kunt verwachten zijn:
* Wat doet uw organisatie precies?
* Wat kan er beter?
* Wat zijn uw belangrijkste doelen voor de komende jaren?
* Hoe denkt u deze doelen te gaan behalen?
* Heeft u een heldere visie?
* In hoeverre heeft u uw medewerkers hier al op voorbereid?
* Waar hebben uw cliënten behoefte aan?
* Voorzien uw diensten nog wel in een behoefte?
* Wat is uw antwoord op de meer kritisch en veeleisender wordende consument?
* In hoeverre heeft u de expertise en capaciteit in eigen huis om uw strategie in uw organisatie te implementeren?

Heeft u momenteel een actueel marketingvraagstuk? Ik kom graag een kopje koffie bij u drinken.

Interim management


De roep om zelfsturende teams wordt bij veel bedrijven steeds groter. En terecht. Willen we niet allemaal dat medewerkers in hun kracht staan en daardoor nog effectiever zijn? U dient hiervoor wel de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de lijn te beleggen. Dat vereist een ander soort gedrag van uw medewerkers. U kunt mij als interim manager/ teamleider inhuren om uw medewerkers daarbij te ondersteunen.

Ik heb 20 jaar leidinggevende ervaring en heb grote groepen medewerkers aangestuurd op zowel commerciële als administratieve afdelingen. In 2018 heb ik de opleiding Scrum Master Professional en Kanban System Design gevolgd. Ook heb ik onlangs (april 2018) een assessment gedaan bij het Zeeuws bureau voor toegepaste psychologie met het volgende resultaat:

Als het gaat om de directe aansturing van een groep marketing en communicatieprofessionals met wisselende motivatie- en competentieniveaus scoort de heer Linders sterk. Hij is als leidinggevende duidelijk aanwezig, hij weet hoe hij zijn zin moet krijgen, hij vindt een goede balans tussen dwingen en stimuleren en tussen opleggen en luisteren. Hij is in staat om zijn stijl aan te passen aan de situatie. Al met al is hij iemand die zonder meer geschikt is voor een pittige functie waarin een team gesmeed en ontwikkeld moet worden.
De heer Linders is iemand die de koe bij de horens vat.
Hij heeft een goed inzicht in welke stijlen van leidinggeven en optreden het beste aansluiten op de specifieke kenmerken van een situatie. Soms ben je hard, soms ben je zacht, soms grijp je in en soms doe je bewust niets. Hij scoort hierop heel sterk t.o.v. de vergelijkingsgroep. Deze mensen zijn over het algemeen redelijk succesvol in pittige banen.

Ik vertel u er graag alles over in een persoonlijk gesprek.

Resultaatgebieden AEOLUS

Missie en Visie van AEOLUS


Missie
Ik zal met de benodigde creativiteit en de juiste communicatie de producten en diensten van opdrachtgevers optimaal zichtbaar te maken en commercieel of maatschappelijk succesvoller maken, waardoor financieel of maatschappelijk rendement ontstaat in de vorm van hogere verkoopcijfers, marktaandeel, naamsbekendheid of klantbeleving.

Visie
Veel organisaties zitten vast in hun ritmiek en staan stil. Door te kiezen voor een herpositionering en daarmee een nieuwe stip op de horizon te plaatsen, ontstaat er al een nieuw soort bewustwording, namelijk dat beweging organisaties verder brengt. Door heldere doelen te stellen en marketingactiviteiten te ontplooien komen doelen dichterbij. Ik wil niet alleen marketingactiviteiten aanbieden, maar ze ook uitvoeren. Ik wil bestuurders, ondernemers en haar medewerkers coachen om goed te luisteren naar de behoeften van haar doelgroep. Ik geloof dat een ultieme klantbeleving er voor zorgt dat er een beter rendement en merkvoorkeur ontstaat.

Cliënten van AEOLUS

Contact met Ruud Linders


AEOLUS Ruud Linders
Dorpsstraat 31
7814 PS EMMEN

06-27560488

info@ruudlinders.nl

AEOLUS I KVK 69800421 |
IBAN nr: NL17RABO0323341489 l disclaimer

//